Služby

Služby, ktoré našim zákazníkom ponúkame:

 • Sprostredkovanie kúpy, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľností.
 • Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností.
 • Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby.
 • Zabezpečenie znaleckých posudkov.
 • Zabezpečenie geodetických prác.
Navireal služby
Služby - podklady Navireal
 • Príprava podkladov do katastra nehnuteľností na zápis práv k nehnuteľnostiam. Zahŕňa:
  • vypracovanie kúpnej zmluvy,
  • nájomnej zmluvy,
  • darovacej zmluvy,
  • zámennej zmluvy,
  • zmluvy o zriadení záložného práva,
  • zmluvy o zriadení vecného bremena,
  • dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,
  • dohody o vyporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov,
  • vypracovanie návrhu na zápis poznámky a záznamu do katastra nehnuteľností,
  • vypracovanie zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe.

Kontaktujte nás

NAVI REAL, s.r.o.

info@navireal.sk
+421 903 662 859

Jelačičova 8
821 08 Bratislava
IČO: 48 106 666
DIČ: 2120056895

  Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.