O NÁS

NAVI Real, s.r.o. je realtiná spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním kúpy, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľností. Zabezpečuje komplexné služby ako vypracovania kúpnopredajných a nájomných zmlúv, znaleckých posudkov, návrhov na vklad a záznam do katastra nehnuteľností.
Zamestnanci spoločnosti majú 20-ročnú prax v oblasti katastra nehnuteľností. Spoločnosť od svojho vzniku kladie dôraz na kvalitu svojich služieb a jej cieľom je spokojnosť klientov, ktorým poskytuje komplexné služby s individuálnym prístupom.